whatsapp buurtpreventie

 

Huidig aantal deelnemers in groep:

 

185

 

 

 

 

 

Realisatie website:

 

EZ logo 400

 

 

Privacyverklaring

Privacyreglement WhatsApp Buurtpreventiegroep 'Achter Den Hof'" (hierna te noemen "WABP 'Achter Den Hof'"
In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement
WABP 'Achter Den Hof' mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken.
De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.
Op grond van deze wet heeft WABP 'Achter Den Hof' de plicht om haar deelnemers:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door WABP 'Achter Den Hof' worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
WABP 'Achter Den Hof' vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft WABP 'Achter Den Hof' in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens WABP 'Achter Den Hof' expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die WABP 'Achter Den Hof' gebruikt en het doel van het gebruik
WABP 'Achter Den Hof' verwerkt uw persoonsgegevens als u deelnemer wordt of bent van WABP 'Achter Den Hof', via het aanmeldformulier op deze website. WABP 'Achter Den Hof' verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• U als deelnemer te kunnen opnemen in de WhatsApp groep;
• indien nodig contact met u op te nemen.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
WABP 'Achter Den Hof' verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de WABP 'Achter Den Hof'-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven;
• de wijkagent hierom vraagt wanneer deze contact met u wil opnemen;

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• WABP 'Achter Den Hof' verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door de regiegroep van WABP 'Achter Den Hof' worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.
• uw persoonsgegevens worden - mits aangemeld via onze website - via een beveiligde verbinding (https://) naar ons verstuurd.

5. Uw rechten als deelnemer
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per e-mail bij op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd
waarom.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal WABP 'Achter Den Hof' ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van WABP 'Achter Den Hof'.

Privacyreglement WABP 'Achter Den Hof' versie mei 2018